Uiterlijk vertoon #2

Het ministerie van buitenkantze zaken heeft zich inmiddels gestort op het nog niet geschilderde deel van de Lumberjack. Kleur is vooralsnog het beste te omschrijven als “een beetje Duitse taxi kleur…”
Gelukkig is dit een project in de uitvoerende fase… 🙂

One comment

Comments are closed.